Kontakt

EU za Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu

Moše Pijade bb

12000 Požarevac

Telefon: +381 12 220 853

E-mail: pokpzz@uiks.gov.rs

map