Sprovođenje

Modulor d.o.o.

Modulor d.o.o je privatna građevinska kompanija sa sedištem u Beogradu, osnovana 1992. godine, koja se bavi svim fazama projekta, od planiranja do realizacije i upravljanja investicijom, iz oblasti visoko i niskogradnje. 

U delatnost Modulora spadaju: analiza projektnih ciljeva i rešenja, procena rizika, izvođenje arhitektonsko-građevinskih, elektro i mašinskih radova, rušenje objekata i izrada plana reciklaže, polaganje instalacija, nasipanje, stabilizacija tla, izrada asfalta.

Mi smo moderna i jako ambiciozna kompanija. Planiramo širenje u zemlje regiona u tekućoj godini. Kompanija zapošljava preko 200 radnika, kako naših, tako i stranih. Neki od naših klijenata su SECO, KfW, GIZ, Republic of Serbia, City of Belgrade, CFCU, itd.

Modulor je kompanija koja primenjuje globalno priznate etičke i profesionalne standarde.

Više informacija možete dobiti na našem web sajtu: https://www.modulor.eco/

Konsultanti